Blog

Localhost’a Wampserver Kurulumu

Merhaba, php kodlarımızı çalıştırmamız için bir sunucuya ihtiyacımız vardır, kendi bilgisayarınıza localhost kurarak, php çalışmalarınızı yapmanız için bir ortam oluşturabilirsiniz.

Apache, mysql ve php’yi paket halinde bilgisayarınıza kurmanıza yarayacak bir kaç localhost yazılımı mevcuttur. Ben kendi kullandığım ve sorunsuz olarak çalışan WampServer’ı öneriyorum.

Wampserver Kurulumu.

Wampserver’ın resmi sitesinden (bu linkten) kurulum dosyasını indirin. Klasik bir şekilde kurulumu yapın.

Daha sonra ekrana gelen kısayolu tıklayıp çalıştırın.

Sağ altta wampserverın ikonu belirecek.  İkona sol tık yaparak, www directory’ye tıklayın.
Açılan klasör bilgisayarımızda C:\wamp\www klasörüdür.

Php sayfalarımızı bu klasör içerisinde yayınlayacağız.

www klasörü içerisinde herhangi bir klasör açın(örn:test) ve index.php dosyanızı oluşturun ve içersine php kodlarınızı yazın.

tarayıcınızdan, http://localhost/test/index.php dosyasını görüntüleyin.
Ekranda, Merhaba Dünya! yazısını görüyorsanız herhangi bir sorun yok demektir 🙂

Wamp server’ı bilgisayarınızı her açtığınızda başlatmanız gerekir.

 

PHP’de Döngüler (For, while, foreach)

Merhaba, bu yazıda php’de for döngüsü, while döngüsü, do-while döngüsü, foreach döngüsü, döngülerde break ve continue kullanımlarını aktaracağım.

Döngüler, belli kod bloklarını belirli sayıda çalıştırmak için kullanılır.

Php For Döngüsü Kullanımı.

For döngüsü, bir kod bloğunu sayısını bildiğimiz kadar çalıştırmakta kullanılır.

Syntax’ı şu şekildedir;

for (başlangıç; bitiş; artım değeri){

çalışacak kod.

}

Aşağıdaki for örneği, ekrana 1’den 10′ kadar olan sayıları yazdırır.

Php While Döngüsü Kullanımı.

While döngüsü, koyulan koşul doğru olduğu sürece çalışan döngüdür.

Syntax’ı şu şekildedir;

while (koşul) {

çalışacak kod.

}

Aşağıdaki while örneği, i’nin değeri 10 olana kadar, sayi değişkenini birer birer eksiltir, i’nin değerinin birer birer artırır.

Php’de Do-While Döngüsü.

Do-while döngüsü, bir kod bloğunu en az bir kere çalıştırır. Daha sonra belirttiğimiz koşul doğru olduğu sürece tekrarlar.

Syntax’ı şu şekildedir;

do {

çalışacak kod.

}

while (koşul);

Örnek olarak, aşağıdaki kod, şarta bakmadan hemen önce i’nin değerini 1 artırır, daha sonra koşula geçer, koşul sağlandığı sürece döngü devam eder.

Php’de Foreach Kullanımı.

Foreach döngüsü, dizi elemanlarının değerlerini döngü içinde kullanmamızı sağlar.

Syntax’ı şu şekildedir;

foreach (array as değer) {

çalışacak kod.

}

Aşağıdaki örnekte, bir dizi elemanlarını, “deger” değişkenine atayarak ekrana yazdırdık.

 

Break Kullanımı

Belirli koşullarda döngüden çıkmam için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, i’nin değeri 3 olduğunda döngüden çıkar.

Continue Kullanımı

Döngüde, belirtilen koşul gerçekleştiğinde koşulu atlayarak döngüye devam eder.

Aşağıdaki örnekte, i’nin değeri 3 olduğunda, o kısmı atlayıp devam eder, ekrana 1’den 10’a kadar olan sayıları 3 sayısı hariç olack şekilde yazar.

 

Php’de Koşullu İfadeler – if, else, elseif, switch

Merhaba, bu yazımız PHP’de karar(koşul) yapıları(condition statement) hakkında olacak.

PHP’de Koşullu İfadeler.

If ve Else Koşulları

Bir koşul’un doğru olup olmadığını kontrol eder, eğer doğruysa belli bir kod bloğu çalışır, değilse diğer kod bloğu çalışır.

Örnek vermek gerekirse;

 

Elseif Koşulu

Birden fazla if koşulu belirtileceği zaman kullanılabilir, örneklesek daha iyi olur;

Yukardaki örneğe ekleme yapalım.

 

 

İç içe if kullanımı

 

 

 

Switch – Case kullanımı.

 

Yapacağımız karşılaştırmaların birini yakalamak için switch kullanabiliriz. Daha çok belli ifadeleri yakalamak içni kullanılır.

Örneğin haftanın günlerini karşılaştıracağımız bir durumda switch idealdir. İf else ile de yapılabilir fakat switch kullanarak yapmamız daha kısa sürecektir.

Kullanımı :

 

Örnek;

 

Yukarıdaki örneği, çalıştırdığımızda hangi gündeysek, ekrana yazdıracaktır. Ben, “Bugün günlerden Cuma” çıktısını görüyorum 🙂

Bu yazıdaki php’de çokça kullanacağımız koşullu ifadelerin kullanımını anlatmaya çalıştım, umarım faydalı olmuştur, görüşmek üzere 🙂

PHP’de Operatör Tipleri

Merhaba bugünkü yazımızda PHP’de operatör tiplerine değineceğiz.

 

Php’de operatörler 5 ana başlıkta ele alınabilir.

  • 1) Aritmetik operatörler
  • 2) Karşılaştırma Operatörleri
  • 3) Mantıksal (veya İlişkisel) Operatörler
  • 4) Atama Operatörleri
  • 5) Koşullu Operatörler

Php’de Aritmetik Operatörler. (Arithmetic Operators)

Matemaiksel işlemlerin yapıldığı operatörlerdir. temel 4 işlem, mod alma, artırma ve eksiltme işlemleri yapılabilir.

Örnek olarak;

 

 

 

Php’de Karşılaştırma Operatörleri. (Comparison Operators)

 

 

 

 

Php’de Mantıksal Operatörler. (Logical Operators)

 

&& = Ve anlamında kullanılır. Her iki operantın da şartı sağlaması durumunda.

|| = Veya anlamında kullanılır. Her iki operanttan herhangi birinin şartı sağlaması durumunda.

! =  Değilse anlamında kullanılır. Operantın mantıksal durumunu terse çevirmek için kullanırız.

 

 

 

Php’de atama operatörleri. (Assignment Operators)

 

= sağ taraftaki değeri, sol taraftaki operanta atar. Örnek: c = a+b , a+b değerini c’ye atar.

 

+= eşittirin sağındaki operantla, solundaki operantın değerini toplayıp, soldaki operanta atar. C + = A, C = C + A’ya eşdeğerdir.

 

-= eşittirin sağındaki operantı, solundaki operantın değerinden çıkartıp, soldaki operanta atar. C – = A, C = C – A’ya eşdeğerdir.

 

*= eşittirin sağındaki operantı, solundaki operantın değeriyle çarpıp, soldaki operanta atar. C * = A, C = C * A’ya eşdeğerdir

 

/= eşittirin solundaki operantı, sağındaki operantın değerine bölüp, soldaki operanta atar. C / = A, C = C / A’ya eşdeğerdir

 

%= eşittirin solundaki operantın, sağındaki operanta bölümünden kalanını soldaki operanta atar.  C% = A, C = C% A eşdeğerdir

 

Örneklemek gerekirse;

 

 

 

Şartlı(Koşullu) Operatör (Conditional Operator)

Php’de if kullanımının kısa hali diyebiliriz. Koyulan şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol edip, sonuca göre işlem yapabildiğimiz operatörlerdir.

 

Örnek;

 

 

Genel olarak php’de kullanılan operatör tiplerine değinmeye çalıştım, umarım açıklayıcı olmuştur.

 

Php’de Değişken Tipleri

Merhaba herkese, bu yazımızda PHP’de değişken tiplerinden(variable types) bahsedeceğiz.

Php’de herhangi bir veriyi, daha sonra kullanmak üzere saklamak için, değişkenleri kullanırız.

Değişken tanımlarken bilinmesi gereken belli başlı başlıklar şunlardır;

PHP’de değişkenler $ işareti ile başlar.

Değişkenler sayı ile, özel karakterler ile başlayamaz.

Değişkene değer ataması = (eşittir) işareti ile yapılır.

Oluşturulan bir değişkenin değeri, o değişkene atanmış en son değerdir.

– Örnek;

 

Değişken türleri otomatik olarak çevrilir, php’de değişken tanımlarken değişkenin tipini belirtmemize gerek yoktur.

Değişken Tipleri

-Integer

Ondalık tam sayıları tutabildiğimiz değişken tipleridir. Eksi değerde veri tutabilirler.

 

-Float

Küsüratlı sayıları tuttmamıza yarar. Taban ayırmak için .(nokta) ayracı kullanılır.

 

-String

Stingler tek tırnak ve çift tırnak içerisine alınarak ifade edilebilirler.

 

-Boolean

En basit değişken türüdür, True veya false değeri alabilir.

 

Genellikle bir olayı denetlemek için kullanılır, örneğin;

 

-Array (Dizi)

PHP’de diziler array() işlevi kullanılarak oluşturulur. anahtar(key) => değer(value) şeklinde kullanılır. Dizilerin kullanımıyla ilgili detaylı bir yazı yazacağım.

 

PHP’de değişken tiplerine genel olarak değinmeye çalıştım, bir sonraki yazıda görüşmek üzere 🙂

 

 

PHP Syntax’a Genel Bakış

Merhaba, bu yazımızda PHP syntax‘ına yani sözdizimine genel olarak bir giriş yapacağız.

Php kodlarımızı hangi etiketler içine yazarız?


Php’de yorum/açıklama satırları.

Programlama dillerinde, kodlama yaparken, geliştiricinin kod içerisine alması gereken notlar olabilir.Bunlara yorum satırı, açıklama satırı denir, php’de şu şekilde kullanılır.

 

Çok satırlı yorumlar.
Daha ayrıntılı ve uzun açıklamalar yapmak için kullanılır.

 

 

Php’de büyük-küçük harf duyarlılığı vardır.

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.
Çıktı: test değişken
Çıktı:

 

Php’de değişkenler “$” karakteri ile ifade edilir. 

 

Php’de syntax’ı genel olarak bu şekildedir, umarım bu yazı php’ye giriş seviyesinde faydalı olmuştur, görüşmek üzere 🙂