Tag Archives: java yorum satırı

JAVA Syntax’a Genel Bakış

Merhaba bu yazımızda Java syntax‘ına göz atacağız. İlk olarak, java’da sınıf, nesne ve method kavramlarına bakalım.   JAVA’da Sınıf, Nesne ve Methodlar Java nesne yönelimli bir dil olduğundan, java’da herşey classlarla(sınıf) ifade edilir. Classlar, nesneleri ve methodları içerirler. Java’da Class’lar (Sınıf) Java’da sınıflar, nesneye ait özelliklerin açıklandığı şablonlardır. Java’da Object’ler (Nesne) Nesneler durumlara ve davranışlara […]