JAVA Syntax’a Genel Bakış

Merhaba bu yazımızda Java syntax‘ına göz atacağız.

İlk olarak, java’da sınıf, nesne ve method kavramlarına bakalım.

 

JAVA’da Sınıf, Nesne ve Methodlar

Java nesne yönelimli bir dil olduğundan, java’da herşey classlarla(sınıf) ifade edilir. Classlar, nesneleri ve methodları içerirler.

Java’da Class’lar (Sınıf)

Java’da sınıflar, nesneye ait özelliklerin açıklandığı şablonlardır.

Java’da Object’ler (Nesne)

Nesneler durumlara ve davranışlara sahiptirler. Örnek olarak herhangi bir insanı bir nesne olarak tanımlayabiliriz. İnsanın, yaşı, cinsiyeti, gözrengi, boyu gibi çeşitli özellikleri ve durumları vardır. Nesne, bir sınıfın gerçek bir varlık haline dönüştüğü yerdir. Bu duruma, nesne’yi instance etmek / denir, new’leme yapmak olarak da geçer.

Java’da Methodlar

Methodlar aslında birer davranış biçimidir. Bir class içerisinde bir çok method barınabilir.

Java’da Instance Değişkenleri

Java’da her nesnenin kendine özel bir durumu vardır. Örnek olarak, elimizdeki insan class’ından  ali ve veli nesnesi instance edebiliriz. Bu iki nesnenin özellikleri birbirinden farklı olabilir.

 

Şimdi de Java’da dikkat edilmesi gereken noktalara, syntax kurallarına değinelim.

JAVA’da Genel Syntax Kuralları.

– Java Case Sensitivity bir programlama dilidir. Büyük/küçük harf duyarılılığı vardır.Javaya göre “Merhaba” ve “merhaba”nın anlamı farklıdır.

Class İsimleri. Bir java class’ı oluştururken, ilk harfinin büyük yazmaz zorunluluğumuz vardır.

Birden fazla kelimeden oluşan bir class ismimiz olacaksa, kelimeler arasında boşluk olmadan ve ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Türkçe karakter kullanılamaz.

Örnek, class IlkJavaProgramim

Method İsimleri. Method isimleri küçük harfle başlamalıdır. Birden fazla kelimeden oluşacaksa, diğer kelimelerin baş harfleri büyük olmalıdır.

Örnek: public void ilkMethodAdi ();

Dosya İsimleri. Program dosyasının ismi, class adıyla aynı olmalıdır.

Örnek: Class adımız IlkJavaProgramim ise, dosyamız da IlkJavaProgramim.java olarak kaydedilmelidir. Kullandığımız ide’ler bunu bizim için otomatik olarak yapıyorlar, ide’lerin güzellikleri 🙂

Java’da Main Class’ı. Java’da her program main class’ı üzerinden çalışır. Main class’ımızda public static void main (String args []) methodu olmak zorundadır.

 

JAVA’ya özel anahtar kelimeler.

Aşağıdaki tabloda, java’nın kendine özel anahtar kelimeleri mevcuttur. Bu kelimeleri kullanarak class, method vs oluşturulamaz.

abstract assert boolean break
byte case catch char
class const continue default
do double else enum
extends final finally float
for goto if implements
import instanceof int interface
long native new package
private protected public return
short static strictfp super
switch synchronized this throw
throws transient try void
volatile while

JAVA’da  Yorum Satırları

Tekli yorum // karakteri ile oluşturulur.

Çoklu yorum  /* … */  ifadeleri arasına yazılır

ÖRNEK;

public class IlkJavaProjem {

   /* Çok Satırlı

      Çok Satırlı

    */

   public static void main(String []args) {

      // Tek Satırlı

      /* Bu da Tek Satırlı */

      System.out.println("Merhaba Dünya!");

   }

}

Genel olarak java programlarken dikkat etmemiz gereken kurallara değindik,  bir sonraki yazımız Java’da Classlar ve Nesneler hakkında bir şeyler yazacağım 🙂