Php’de Değişken Tipleri

Merhaba herkese, bu yazımızda PHP’de değişken tiplerinden(variable types) bahsedeceğiz.

Php’de herhangi bir veriyi, daha sonra kullanmak üzere saklamak için, değişkenleri kullanırız.

Değişken tanımlarken bilinmesi gereken belli başlı başlıklar şunlardır;

PHP’de değişkenler $ işareti ile başlar.

Değişkenler sayı ile, özel karakterler ile başlayamaz.

Değişkene değer ataması = (eşittir) işareti ile yapılır.

Oluşturulan bir değişkenin değeri, o değişkene atanmış en son değerdir.

– Örnek;

 <?php
      $a=5;
      $a=10;
      echo $a;
      //çıktımız 10 olacaktır.
 ?>

 

Değişken türleri otomatik olarak çevrilir, php’de değişken tanımlarken değişkenin tipini belirtmemize gerek yoktur.

Değişken Tipleri

-Integer

Ondalık tam sayıları tutabildiğimiz değişken tipleridir. Eksi değerde veri tutabilirler.

<?php
$sayi1=2235;
$sayi2=-558;
$toplam=-5879+24559;
?>

 

-Float

Küsüratlı sayıları tuttmamıza yarar. Taban ayırmak için .(nokta) ayracı kullanılır.

<?php
$a = 1.45;
$b = 1.2456;
?>

 

-String

Stingler tek tırnak ve çift tırnak içerisine alınarak ifade edilebilirler.

<?php

$string='String değişken';
$string2="String değişken2";

?>

 

-Boolean

En basit değişken türüdür, True veya false değeri alabilir.

<?php
$a=false;
$b=true;
?>

 

Genellikle bir olayı denetlemek için kullanılır, örneğin;

<?php

$islem="giris";

if($islem=="giris"){

    echo "doğru"; // burada dönen değer true'dur.

}

//Bir değişkenin dolu olupğ olmadığını kontrol edebiliriz

if ($islem == TRUE) {
    echo ".....";
}

//daha pratik olan diğer kullanım

if ($islem) {
    echo "...";
}
//bu kontrollerden dönen değerler boolean'dır

?>

 

-Array (Dizi)

PHP’de diziler array() işlevi kullanılarak oluşturulur. anahtar(key) => değer(value) şeklinde kullanılır. Dizilerin kullanımıyla ilgili detaylı bir yazı yazacağım.

<?php

$dizi = array("anahtarım" => "değerim", "anahtar2" =>"değer2");
echo $dizi["anahtarım"]; // çıktı : değerim
echo $dizi["anahtar2"];    // çıktı : değer2

?>

 

PHP’de değişken tiplerine genel olarak değinmeye çalıştım, bir sonraki yazıda görüşmek üzere 🙂