PHP Syntax’a Genel Bakış

Merhaba, bu yazımızda PHP syntax‘ına yani sözdizimine genel olarak bir giriş yapacağız.

Php kodlarımızı hangi etiketler içine yazarız?

<?php
 // kod
?>

<? 
 // kod
?>


Php’de yorum/açıklama satırları.

Programlama dillerinde, kodlama yaparken, geliştiricinin kod içerisine alması gereken notlar olabilir.Bunlara yorum satırı, açıklama satırı denir, php’de şu şekilde kullanılır.

<?php  
# Bu birinci yorum satırıdır.   
# Bu ikinci yorum satırıdır.      
// Bu da yorum satırıdır.
print "Yukarıdaki satırlar çıktıda yer almayacak.";
?>

 

Çok satırlı yorumlar.
Daha ayrıntılı ve uzun açıklamalar yapmak için kullanılır.

<?  
 /*  Çoklu yorum satırıdır 
Çoklu yorum satırıdır 
Çoklu yorum satırıdır   
 */     
 print "Çoklu yorum satırı örneği.";
?>

 

 

Php’de büyük-küçük harf duyarlılığı vardır.

<?php         
$degisken = "test değişken";        
print("Çıktı: $degisken<br>");         
print("Çıktı: $Degisken<br>");      
?>

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.
Çıktı: test değişken
Çıktı:

 

Php’de değişkenler “$” karakteri ile ifade edilir. 

<?php     
$degisken = "bu bir php değişkenidir";
?>

 

Php’de syntax’ı genel olarak bu şekildedir, umarım bu yazı php’ye giriş seviyesinde faydalı olmuştur, görüşmek üzere 🙂