PHP’de Döngüler (For, while, foreach)

Merhaba, bu yazıda php’de for döngüsü, while döngüsü, do-while döngüsü, foreach döngüsü, döngülerde break ve continue kullanımlarını aktaracağım.

Döngüler, belli kod bloklarını belirli sayıda çalıştırmak için kullanılır.

Php For Döngüsü Kullanımı.

For döngüsü, bir kod bloğunu sayısını bildiğimiz kadar çalıştırmakta kullanılır.

Syntax’ı şu şekildedir;

for (başlangıç; bitiş; artım değeri){

çalışacak kod.

}

Aşağıdaki for örneği, ekrana 1’den 10′ kadar olan sayıları yazdırır.

<?php

for( $i = 1; $i<=10; $i++ ) {

 echo $i."<br>";

}

?>

Php While Döngüsü Kullanımı.

While döngüsü, koyulan koşul doğru olduğu sürece çalışan döngüdür.

Syntax’ı şu şekildedir;

while (koşul) {

çalışacak kod.

}

Aşağıdaki while örneği, i’nin değeri 10 olana kadar, sayi değişkenini birer birer eksiltir, i’nin değerinin birer birer artırır.

<?php
	$i = 0;
	$sayi = 50;

	while( $i < 10) {
		$sayi--;
		$i++;
	}

	echo "Döngü sonucu i = $i ve sayi = $sayi" ;
?>

Php’de Do-While Döngüsü.

Do-while döngüsü, bir kod bloğunu en az bir kere çalıştırır. Daha sonra belirttiğimiz koşul doğru olduğu sürece tekrarlar.

Syntax’ı şu şekildedir;

do {

çalışacak kod.

}

while (koşul);

Örnek olarak, aşağıdaki kod, şarta bakmadan hemen önce i’nin değerini 1 artırır, daha sonra koşula geçer, koşul sağlandığı sürece döngü devam eder.

<?php
	$i = 0;

	do {
		$i++;
	}

	while( $i < 10 );
	echo ("Döngü durdu = $i" );
?>

Php’de Foreach Kullanımı.

Foreach döngüsü, dizi elemanlarının değerlerini döngü içinde kullanmamızı sağlar.

Syntax’ı şu şekildedir;

foreach (array as değer) {

çalışacak kod.

}

Aşağıdaki örnekte, bir dizi elemanlarını, “deger” değişkenine atayarak ekrana yazdırdık.

<?php
	$dizi = array( 1, 2, 3, 4, 5);

	foreach( $dizi as $deger ) {
		echo "Değer : $deger <br />";
	}
?>

 

Break Kullanımı

Belirli koşullarda döngüden çıkmam için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, i’nin değeri 3 olduğunda döngüden çıkar.

<?php
$i = 0;

while($i < 10) {
	$i++;
	if($i == 3){
		break;
	}
}

echo ("Döngü durdu i = $i" );
?>

Continue Kullanımı

Döngüde, belirtilen koşul gerçekleştiğinde koşulu atlayarak döngüye devam eder.

Aşağıdaki örnekte, i’nin değeri 3 olduğunda, o kısmı atlayıp devam eder, ekrana 1’den 10’a kadar olan sayıları 3 sayısı hariç olack şekilde yazar.

<?php
$i = 0;

while($i < 10) {
	$i++;
	if($i == 3){
		continue;
	}
	
	echo "i = $i<br>";
}

?>