PHP’de Operatör Tipleri

Merhaba bugünkü yazımızda PHP’de operatör tiplerine değineceğiz.

 

Php’de operatörler 5 ana başlıkta ele alınabilir.

  • 1) Aritmetik operatörler
  • 2) Karşılaştırma Operatörleri
  • 3) Mantıksal (veya İlişkisel) Operatörler
  • 4) Atama Operatörleri
  • 5) Koşullu Operatörler

Php’de Aritmetik Operatörler. (Arithmetic Operators)

Matemaiksel işlemlerin yapıldığı operatörlerdir. temel 4 işlem, mod alma, artırma ve eksiltme işlemleri yapılabilir.

Örnek olarak;

 

<?php

       $a = 40;
       $b = 15;

       $c = $a + $b;

       echo "Toplama işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a - $b;

                 echo "Çıkarma işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a * $b;

                 echo "Çarpma işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a / $b;

                 echo "Bölme işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a % $b;

                 echo "Mod Alma(a'nın b'ye bölümünden kalan) sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a++;

                 echo "Artırma sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a--;

                 echo "Eksiltme sonucu: $c <br/>";

 ?>

 

 

Php’de Karşılaştırma Operatörleri. (Comparison Operators)

 

<?php

$a = 42;

$b = 20;if( $a == $b ) { // a b'ye eşitse.

	echo "A değişkeni B'ye eşittir<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'ye eşit değildir.<br/>";

}if( $a > $b ) { //a b'den büyükse

	echo "A değişkeni B'den büyüktür.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'den büyük değildir.<br/>";

}if( $a < $b ) {//a b'den küçükse

	echo "A değişkeni B'den küçüktür.<br/>";

}else {

echo "A değişkeni B'den küçük değildir.<br/>";

}if( $a != $b ) {//a b'ye eşit değilse

	echo "A değişkeni B değişkenine eşit değildir.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B değişkenine eşittir..<br/>";

}if( $a >= $b ) {//a b'den büyük veya b'ye eşitse

	echo "A değişkeni B'den büyük veya eşittir.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'den büyük değil ve B'ye eşit değil.<br/>";

}if( $a <= $b ) {//a b'den küçük veya b'ye eşitse

	echo "A değişkeni B'den küçük veya eşittir.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'den küçük değil ve B'ye eşit değil.<br/>";

}

?>

 

 

 

Php’de Mantıksal Operatörler. (Logical Operators)

 

&& = Ve anlamında kullanılır. Her iki operantın da şartı sağlaması durumunda.

|| = Veya anlamında kullanılır. Her iki operanttan herhangi birinin şartı sağlaması durumunda.

! =  Değilse anlamında kullanılır. Operantın mantıksal durumunu terse çevirmek için kullanırız.

 

<?php

         $a = 40;

         $b = 3;

        

         if($a && $b > 5) { // her iki operantın da şartı sağlaması durumunda.

            echo "a ve b 5 ten büyüktür<br/>";

         }else{

            echo "a ve b 5 ten büyük değildir<br/>";

         }

        

         if($a || $b > 5) {  // her iki operanttan herhangi birinin şartı sağlaması durumunda.

            echo "a veya b 5 ten büyüktür<br/>";

         }else{

            echo "a veya b'den biri 5ten büyük değildir.<br/>";

         }

                 if($a) {//  a varsa.

            echo "Sonuç true döner<br/>";

         }else {

            echo "Sonuç false döner<br/>";

         }

        

         if(!$a>5) {//a 5 ten büyük değilse.

            echo "A' 5'ten büyük değildir.<br/>";

         }else {

            echo "A' 5'ten büyüktür<br/>";

         }?>

 

 

Php’de atama operatörleri. (Assignment Operators)

 

= sağ taraftaki değeri, sol taraftaki operanta atar. Örnek: c = a+b , a+b değerini c’ye atar.

 

+= eşittirin sağındaki operantla, solundaki operantın değerini toplayıp, soldaki operanta atar. C + = A, C = C + A’ya eşdeğerdir.

 

-= eşittirin sağındaki operantı, solundaki operantın değerinden çıkartıp, soldaki operanta atar. C – = A, C = C – A’ya eşdeğerdir.

 

*= eşittirin sağındaki operantı, solundaki operantın değeriyle çarpıp, soldaki operanta atar. C * = A, C = C * A’ya eşdeğerdir

 

/= eşittirin solundaki operantı, sağındaki operantın değerine bölüp, soldaki operanta atar. C / = A, C = C / A’ya eşdeğerdir

 

%= eşittirin solundaki operantın, sağındaki operanta bölümünden kalanını soldaki operanta atar.  C% = A, C = C% A eşdeğerdir

 

Örneklemek gerekirse;

<?php

                 $a = 40;

                 $b = 20;                 $b += $a; //b=40+20=60

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $b -= $a; // b=60-40=20

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $b *= $a; // b=20*40=800

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $b /= $a;  //b=800/40=20

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $a %= $b; //a=a%b; a=40%20;

                 echo "Sonuç $a <br/>";

?>

 

 

 

Şartlı(Koşullu) Operatör (Conditional Operator)

Php’de if kullanımının kısa hali diyebiliriz. Koyulan şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol edip, sonuca göre işlem yapabildiğimiz operatörlerdir.

 

Örnek;

 

<?php

         $a = 10;

         $b = 20;

        

         /* Eğer a b'den büyükse, sonuc değişkenine a'nın değerini ata, değilse b'nin değerini atar. */

         $sonuc = ($a > $b ) ? $a :$b;

        

         echo "Sonuç: $sonuc<br/>";

         

           /* Eğer a b'den büyükse, sonuc değişkenine "a b'den büyük" değerini ata, değilse "a b'den büyük değil" değerini atar. */

         $sonuc = ($a > $b ) ? "a b'den büyük" :"a b'den büyük değil";

        

         echo "Sonuç : $sonuc<br/>";

?>

 

Genel olarak php’de kullanılan operatör tiplerine değinmeye çalıştım, umarım açıklayıcı olmuştur.